Εναρκτήρια Γενική Συνέλευση του Δικτύου INNOVAGRO

 

H EURICON διοργάνωσε εκ μέρους του Επιμελητηρίου Χανίων την Εναρκτήρια Γενική Συνέλευση του Δικτύου INNOVAGRO, στα Χανιά, στις 17 & 18/6/2022. Στη συνέλευση ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη του Δικτύου, το Σχέδιο Δράσης του και συμφωνήθηκαν νέες εγγραφές μελών – ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το Δίκτυο. Όλα τα μέλη του Δικτύου και μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Σερβία συμμετείχαν σε αυτή τη Συνέλευση.

 

Τα ακόλουθα 13 Ινστιτούτα από Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο INNOVAGRO:

   • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
   • Περιφέρεια Κρήτης
   • Πολυτεχνείο Κρήτης
   • Δίκτυο των Νησιωτικών Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε
   • Επαρχία της Ποτέντζα
   • E-zavod, Ινστιτούτο για ολοκληρωμένες αναπτυξιακές λύσεις
   • Ιταλική Συνομοσπονδία Γεωργίας
   • Ένωση Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αλβανίας
   • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερβίας
   • Πανεπιστήμιο της Basilicata
   • Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
   • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
   • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Την δεύτερη ημέρα της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου σε 3 αντιπροσωπευτικές και σύγχρονες Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις των Χανίων, οι οποίες παράγουν υψηλής ποιότητας τοπικά ελαιοκομικά, οινικά, και μελισσοκομικά προϊόντα, ενθαρρύνουν την εισαγωγή καινοτομιών, και προωθούν την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των επιχειρήσεών τους. Σε κάθε επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και δοκιμή γευσιγνωσίας για την άμεση εμπειρία των συμμετεχόντων σε σχέση με την προστιθέμενη αξία των Χανιώτικων προϊόντων.

 

Το Δίκτυο INNOVAGRO είναι πάντα ανοιχτό σε νέα μέλη και φορείς από την περιοχή ADRION που δραστηριοποιούνται σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ενδιαφέρονται για την προώθηση της εξωστρέφειας και των δυνατοτήτων διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροδιατροφής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://innovagro.adrioninterreg.eu/

Το έργο INNOVAGRO PLUS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg ADRION 2014-20».