ΕΡΓΑ

Η EURICON έχει υλοποιήσει τα παρακάτω έργα

 
Πελάτης Περιγραφή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ SAPIENZA SusTour “Joint e-Course on the Sustainable Management of Tourism Destinations” Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ με τύπο δράσης: KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ως κύριο στόχο να αναπτύξει ένα κοινό διεπιστημονικό ηλεκτρονικό μάθημα ανωτάτης εκπαίδευσης μεταξύ των σχολών ΑΕΙ σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιότητες των μαθητών τους σε θέματα που αφορούν τον αειφόρο σχεδιασμό και διαχείριση προορισμών αειφόρου τουρισμού, 1/10/2022 - 30/9/2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχεδίαση, προετοιμασία, διοργάνωση, γραμματειακή υποστήριξη και δημοσιότητα του συνεδρίου με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη-τουρισμός-επιχειρηματικότηταε και Διαβαλκανική συνεργασία με σκοπό την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο και στην Φλώρινα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2014
ΕΟΠΠΕΠ Συμμετοχή της Euricon ΕΠΕ ως εταίρος στο έργο “Develop Prototype Training System of Career Guidance Counselors INNO-CAREER στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης , Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. 01/10/2013-30/09/2015
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Διοργάνωση της 1ης Βαλκανικής Συνάντησης Επιμελητηρίων στην Φλώρινα στις 07/ Νοεμβρίου 2015
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την διαχείριση και διάδοση του έργου «ADB – ADRIATIC – DANUBE – BLACKSEA MULTIMODAL PLATFORM» στο πλαίσιο του South East Europe Transnational Cooperation 01/08/2013-31/03/2015
TREDIT Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΟΛΘ ΑΕ που αφορούν την διαχείριση και κεφαλαιοποίηση του έργου «Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable improvement of the competitiveness of hinterland systems of the MED area» στο πλαίσιο του προγράμματος MED – Cooperation Territoriale Europeene, FUTUREMED 15/03/2014-31/05/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός και οργάνωση συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη με θέμα την Βαλκανική Τουριστική Συνεργασία στις 10/11/2018.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ Οικονομική διαχείριση και παροχή εξωτερικών υπηρεσιών συμβούλου της ΑΝΙΟΝ για την υλοποίηση του έργου: “ISCI - InnovativeServicestoStrengthenCooperationandInternationalizationbetweenSMEsinthefieldofAgro-foodindustry”
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» με κωδικό 2008-GR1-LEO05-00652, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σύμβουλος αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Π.Α.Α.»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπόνηση της μελέτης στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου: Cross – Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013»
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπόνηση της μελέτης στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου: Biobrand του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τεχνικός Σύμβουλος Ωρίμανσης και Ένταξης Έργων της 3ης και 4ης Υ.Π.Ε. στο Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-13
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπ.Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων & Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης (για επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων)»
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Επιστημονική Υποστήριξη στην δημιουργία Διαδραστικής Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. Διενέργεια δράσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης ενημερωτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του σχεδίου «Ισο-κοινωνία: Δίκτυο στήριξης γυναικών. Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενεργοποίηση εθελοντών».
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνική υποστήριξη του έργου: Αναβάθμιση Υφισταμένης και Δημιουργία Νέας Υποδομής Μουσείου Αθλητισμού - Βελτίωση Προσφερομένων Υπηρεσιών – Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Π.Π.Α. 2000 Τεχνική υποστήριξη του έργου: Ενίσχυση Υποδομών και Μεγάλων Επικοινωνιακών Γεγονότων του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού - Κ.Α.Π.Π.Α. 2000 – Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ Σχεδίαση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ Σχεδίαση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
ΔΗΜΟΣ ΘΗΝΑΛΙΩΝ Σχεδίαση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΙΩΠΑΙΩΝ Σχεδίαση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σιθωνίας 2008-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρίγλιας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ν. Μουδανιών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ONE- STOPSHOPS) ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Α/βάθμια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Τεχνική Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Διερεύνηση, καταγραφή και αποτύπωση της ευρωπαϊκής διάστασης της επιμόρφωσης, σε σχέση με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Τήρηση φακέλου εργασιών μαθητή – αξιολόγηση» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ. Κριτήρια αξιολόγησης: Λογισμικού, Σχολικών Εγχειριδίων, Προγραμμάτων Σπουδών» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους ΤΕΕ» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μελέτη Αναδιάρθρωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιχειρησιακά Σχέδια για την Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών (περιοχή Θεσπρωτικού, Λούρου, Κρανιάς, Ανωγείου, Ξηροβουνίου, Φιλιππιάδας Πέτρας και Νέας Κερασούντας)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Προσδιορισμός Διαδρομών Αγροτικού Τουρισμού
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Τελική Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ για το Νομό Κοζάνης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. Τελική Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ για το Νομό Χαλκιδικής
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. Τελική Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ για το Νομό Έβρου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. - ΚΛΩΣΤΟ - ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9002 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Μελέτη Σκοπιμότητας και Επιχειρηματικό Σχέδιο Δημιουργίας Κέντρου Στήριξης της Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εμπειρογνωμοσύνη Προσδιορισμού Ειδικών Ζωνών Εφαρμογής Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στις Ορεινές και Παραλίμνιες Περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δράσεις για την Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στο χώρο εργασίας (EQUAL – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρακολούθηση και Λογιστικό Κλείσιμο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 94-99
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Παρακολούθηση και Λογιστικό Κλείσιμο του ΠΕΠ Ηπείρου 94-99
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜ. Γ' Κ.Π.Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER II Το Πλαίσιο Υλοποίησης και τα Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά που Διαμορφώθηκαν Τελικά στις Περιοχές Εφαρμογής της LEADER II, τα οποία θα Αποτελέσουν τη Βάση για την Αποτελεσματικότερη Υλοποίηση της LEADER+
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Τεχνική υποστήριξη του έργου: GEORAMA, Α web based GEO-navigational portal that will provide all necessary information and services to the mountain and countryside tourism community. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-content
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Η ελαιοπαραγωγή στο Ν. Κοζάνης - 10ετές επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Μελέτη σύστασης φορέα διαχείρισης του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης Ν. Ημαθίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Νομό Κοζάνης - Δυνατότητες, τρόποι αξιοποίησης τους και οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα εκμετάλλευσής τους.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Έρευνα για τη σκοπιμότητα ίδρυσης μονάδας παραγωγής ενέργειας στον Νομό Κοζάνης από ενεργειακά φυτά.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- Γ.Β.Α.Β. & Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εμπειρογνωμοσύνη για την δημιουργία Νομικού Προσώπου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Σύστασης & Λειτουργίας προς τις Επιχειρήσεις του Ν.Χαλκιδικής. (ONE STOP SHOP)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ & ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ» Έρευνα Αγοράς για το Προσδιορισμό των Παραμέτρων που Επηρεάζουν την Προσφορά και τη Ζήτηση του Βιολογικού Ελαιολάδου και της Βρώσιμης Ελιάς Χαλκιδικής. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER