ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η EURICON δραστηριοποιείται και συνεχίζει να παρέχει από το 1990 συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

  • Συντονισμός – Διαχείριση – Αξιολόγηση Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία (Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1994-1999, Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 1994-99, Ε.Π. Γεωργίας 1994-99, Ε.Π. Βιομηχανίας 1994-99, Κ.Π. EMPLOYMENT, Κ.Π. LEADER II, Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006, Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-06, Ε.Π.Π.Α.Υ. 2000-06, Κ.Π. LEADER+, Κ.Π. EQUAL κ.λ.π.).
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
  • Αξιολόγηση Ειδικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου. (εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας).
  • Εκπόνηση μελετών εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και σχεδίαση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000, HACCP).
  • Υλοποίηση Κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πρώην ανατολικές χώρες, στα πλαίσια του TEMPUS.
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση – αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια του LEONARDO.
  • Εκπόνηση και Παρακολούθηση Τοπικών Προγραμμάτων Απασχόλησης (Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Ημαθίας).

Επίσης η EURICON:

 • Διατελεί Σύμβουλος Αξιολόγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αντικείμενο την αξιολόγηση 5.000 Σχεδίων Ενίσχυσης Αγροτών ανά την Ελλάδα.
 • Παρέχει συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση τους στα πλαίσια του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων και κλάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
 • Υποστηρίζει συμβουλευτικά το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την δημιουργία διαδραστικής πύλης επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Συνεργάστηκε με τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου για την εκπόνηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρων 2000-2006.
 • Συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ, σε αντικείμενα που αφορούν την δημιουργία δομών στήριξης της Επιχειρηματικότητας και επέκτασης των Ευρυζωνικών Υποδομών.
 • Εκπόνησε τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης των Τοπικών Προγραμμάτων Leader+ στους Νομούς Κοζάνης, Χαλκιδικής και Έβρου.
 • Εκπόνησε αρκετά Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Ο.Τ.Α. (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΣΙΘΩΝΙΑΣ – ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ).
 • Σχεδιάζει Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας για λογαριασμό υποψηφίων δικαιούχων έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007-13.
 • Συμμετείχε στην υλοποίηση προγράμματος στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δήμου Κερκίνης του Νομού Σερρών. (NOW).
 • Διατέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση και ένταξη στο ΠΕΠ Μακεδονίας –Θράκης έργων που αφορούν την 3η και 4η Υ.Π.Ε.
 • Συνεργάζεται σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα με πολλές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Συνεργάζεται σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα με πολλά Επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδας καθώς και με πολλές αναπτυξιακές εταιρείες.