ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16

Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Μέτρο 16), και ειδικότερα του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για…

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου SusTour

Η EURICON Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση – διαχείριση – αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της τότε Ε.Ο.Κ.

ΕURICON και Αειφόρος Τουρισμός

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” CROSS-COASTAL-NET του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Κύριος σκοπός του έργου CROSS-COASTAL-NET είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά…
xryses_epetioi

30 χρόνια παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η EURICON Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση – διαχείριση – αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της τότε Ε.Ο.Κ.
ProgrammaEpaggelmEkpaid

Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης EΕK για στελέχη Εξαγωγών – ExpoVET, Συχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕRASMUS+

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τίτλου επιμόρφωσης σε ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργων και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και την αγορά εργασίας.

Βαλκάνια: Ένα σταυροδρόμι εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών

Διεθνές forum στη Θεσσαλονίκη με ομιλητές από Ελλάδα, Κύπρο και 6 βαλκανικές χώρες – Σάββατο, 10/11/2018, 14.30-20.00, στη ΔΕΘ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 07/11/2015

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες της 1ης Συνάντησης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.
anaptyksiako-synedrio

Αναπτυξιακό Συνέδριο Φλώρινας “Αειφόρος Ανάπτυξη – Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Διαβαλκανική Συνεργασία”

Η έναρξη του Συνεδρίου θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου.
inno-career

1ο Θεματικό Εργαστήριο του έργου Inno-Career

Σε αυτό το θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, καθώς και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.