ΒΙΝΤΕΟ

Τελικό Συνέδριο έργου FRESH WAYS, Επιμελητήριο Πρέβεζας, 14/06/2023

 

Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης έργου FRESH WAYS, Επιμελητήριο Πρέβεζας, 5/12/2022

 

Εκδήλωση με θέμα: Κατάρτιση και Ελαιόλαδο, Επιμελητήριο Πρέβεζας / Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, 17/12/2021

 

Εκδήλωση με θέμα: Ελαιοτουρισμός μια υποσχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην Πρέβεζα, Επιμελητήριο Πρέβεζας, 18/12/2021