ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16

Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020 Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Μέτρο 16), και ειδικότερα του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για…

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου SusTour

Η EURICON Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση – διαχείριση – αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της τότε Ε.Ο.Κ.

ΕURICON και Αειφόρος Τουρισμός

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” CROSS-COASTAL-NET του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Κύριος σκοπός του έργου CROSS-COASTAL-NET είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, με απώτερο στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά…

Βαλκάνια: Ένα σταυροδρόμι εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών

Διεθνές forum στη Θεσσαλονίκη με ομιλητές από Ελλάδα, Κύπρο και 6 βαλκανικές χώρες – Σάββατο, 10/11/2018, 14.30-20.00, στη ΔΕΘ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 07/11/2015

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες της 1ης Συνάντησης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.