1ο Θεματικό Εργαστήριο του Έργου Inno-Career

inno-career

Σε αυτό το θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, καθώς και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η Euricon έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου. Στη συνέχεια οι NVF, EOΠΠΕΠ και ΙΝΕΚ ΠΕΟ παρουσίασαν αντίστοιχα τα ακόλουθα παραδοτέα: την έρευνα του συστήματος κατάρτισης, τα εθνικά προφίλ και την ηλεκτρονική έρευνα των αναγκών κατάρτισης για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο τέλος, μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, το θεματικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.