Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης EΕK για Στελέχη Εξαγωγών – ExpoVET, Συχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΕRASMUS+

ProgrammaEpaggelmEkpaid

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τίτλου επιμόρφωσης σε ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργων και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και την αγορά εργασίας.

Τα προσόντα θα προσφέρονται από Πανεπιστήμια ή ιδρύματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πανεπιστήμια.

 • Οι στόχοι του έργου είναι:
  Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος τριτοβάθμιας ΕΕΚ σε θέματα διεθνοποίησης επιχειρήσεων.
  Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ και των παρόχων ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
 • Διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των επιχειρηματικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών.
 • Χρησιμοποίηση εργαλείων μάθησης βασισμένα στην εργασία και σε στοιχεία κινητικότητας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου μάθησης του Αριστοτελείου πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ)
 • Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γερμανίας (BIBB)
  Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
 • EURICON ΕΠΕ
 • Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Σόφιας (IPS)
 • Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου (ΑSE)
 • Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας (ΑSECU)