30 Χρόνια Παροχή Ποιοτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

xryses_epetioi

Η EURICON Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση – διαχείριση – αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της τότε Ε.Ο.Κ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η EURICON διεύρυνε τις δραστηριότητές της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων, όπως ήταν τα Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 1994-99 και Ηπείρου 1994-99, και η Κ.Π. Leader II.

Οι δεκαετίες του 2000 και 2010 ήταν οι δεκαετίες ωρίμανσης της EURICON, καθώς της δόθηκε η ευκαιρία να εξειδικευτεί στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων όπως:

  • η Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων σε Ορεινές και Παραλίμνιες Περιοχές.
  • η Αναδιάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και η αξιολόγηση Σχεδίων Ενίσχυσης Αγροτών.
  • η κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων.
  • η αξιολόγηση Τοπικών Προγραμμάτων LEADER.
  • η εκπόνηση Μελετών Τουριστικής Ανάπτυξης.
    Σήμερα, η EURICON, διαβαίνοντας το κατώφλι της 4ης δεκαετίας συνεχούς και επιτυχούς λειτουργίας, προχώρησε στην αναβάθμιση του διεθνούς της ρόλου, αναλαμβάνοντας μια σειρά έργων διακρατικού χαρακτήρα στα πλαίσια διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμ- μάτων. Επίσης ανέπτυξε τον τομέα της διοργάνωσης προωθητικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η EURICON παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής / Αγροτικής/ Τουριστικής Ανάπτυξης.
Διαχείριση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.
Εκπόνηση Business Plans και Marketing Plans επιχειρήσεων.
Οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων και workshops.
Αναβάθμιση ανθρωπίνων πόρων και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.