Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου SusTour

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου: SusTour “Joint e-Course on the Sustainable Management of Tourism Destinations” διοργανώθηκε με επιτυχία από την EURICON την Παρασκευή 9 & το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Teight, στην οδό Μητροπολίτου Ιωσήφ 8, στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση οργανώθηκε με υβριδικό τρόπο.

Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ με τύπο δράσης: KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ως κύριο στόχο να αναπτύξει ένα κοινό διεπιστημονικό ηλεκτρονικό μάθημα ανωτάτης εκπαίδευσης μεταξύ των σχολών ΑΕΙ σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιότητες των μαθητών τους σε θέματα που αφορούν τον αειφόρο σχεδιασμό και διαχείριση προορισμών αειφόρου τουρισμού. Τι εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία: University of Sapienza (IT) που ηγείται της συνεργασίας, ΕURICON ΕΠΕ (GR), University of Granada (SP), Ionian University (GR), CNA – Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Ρώμη (ΙΤ) και Patronato de la Alhambra y Generalife (SP).

Στις 9 Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου συζήτησαν για τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τις συμβατικές, δημοσιονομικές και οικονομικές πτυχές, τη διαχείριση και τη διάδοση. Ειδικότερα στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Fernando Martinez de Carnero, ο κ. Luca Reitano, η κα Sara Sampieri και ο κ. Luca Alteri από το Πανεπιστήμιο της Sapienza, ο κ. Βασίλης Σιωμάδης και η κα Eirini Sylleli από το EURICON, ο κ. Pablo Aparicio Durán από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Θέμης Έξαρχος και ο κ. Ναούμ Μυλωνάς από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ο κ. Ilario Melis από το CNA.

Στις 10 Δεκεμβρίου ο επικεφαλής εταίρος παρουσίασε το έργο σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ειδικότερα, συμμετείχαν οι ενδιαφερόμενοι: η κ. Νοτοπούλου Βουλευτής αρμόδια για τα τουριστικά θέματα εκ μέρους της Αντιπολίτευσης, ο κ. Φώτης Κιλιπίρης Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου, ο κ. Βαγγέλης Κυριακού Διευθυντής Τουρισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έδεσσας και η κα Ευγενία Χασαπίδου Διευθύντρια του Ξενοδοχείου Teight.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεχάρησαν όλη τη συνεργασία για την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός κοινού ηλεκτρονικού μαθήματος μεταξύ 3 Ινστιτούτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, για τη Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και ευχήθηκαν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Πολιτιστική Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τους εταίρους που συμμετείχαν με φυσική παρουσία.