• Βασιλίσσης Όλγας 24Β, Θεσσαλονίκη, 54641

Νέα & Ανακοινώσεις

30 χρόνια παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η EURICON Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση - διαχείριση – αξιολόγηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της τότε Ε.Ο.Κ.

περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η EURICON διεύρυνε τις δραστηριότητές της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων, όπως ήταν τα Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 1994-99 και Ηπείρου 1994-99, και η Κ.Π. Leader II.

Οι δεκαετίες του 2000 και 2010 ήταν οι δεκαετίες ωρίμανσης της EURICON, καθώς της δόθηκε η ευκαιρία να εξειδικευτεί στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων όπως:

 • η Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων σε Ορεινές και Παραλίμνιες Περιοχές.
 • η Αναδιάρθρωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και η αξιολόγηση Σχεδίων Ενίσχυσης Αγροτών.
 • η κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων.
 • η αξιολόγηση Τοπικών Προγραμμάτων LEADER.
 • η εκπόνηση Μελετών Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Σήμερα, η EURICON, διαβαίνοντας το κατώφλι της 4ης δεκαετίας συνεχούς και επιτυχούς λειτουργίας, προχώρησε στην αναβάθμιση του διεθνούς της ρόλου, αναλαμβάνοντας μια σειρά έργων διακρατικού χαρακτήρα στα πλαίσια διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμ- μάτων. Επίσης ανέπτυξε τον τομέα της διοργάνωσης προωθητικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

  Συγκεκριμένα, η EURICON παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

 • Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής / Αγροτικής/ Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Διαχείριση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.
 • Εκπόνηση Business Plans και Marketing Plans επιχειρήσεων.
 • Οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων και workshops.
 • Αναβάθμιση ανθρωπίνων πόρων και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.
κλείστε

Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης EΕK για στελέχη Εξαγωγών – ExpoVET, Συχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕRASMUS+

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τίτλου επιμόρφωσης σε ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργων και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και την αγορά εργασίας.

περισσότερα

Τα προσόντα θα προσφέρονται από Πανεπιστήμια ή ιδρύματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πανεπιστήμια.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος τριτοβάθμιας ΕΕΚ σε θέματα διεθνοποίησης επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ και των παρόχων ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
 • Διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των επιχειρηματικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών.
 • Χρησιμοποίηση εργαλείων μάθησης βασισμένα στην εργασία και σε στοιχεία κινητικότητας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου μάθησης του Αριστοτελείου πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γερμανίας (BIBB)

Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

EURICON ΕΠΕ

Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Σόφιας (IPS)

Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου (ΑSE)

Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας (ΑSECU)

κλείστε

Αναπτυξιακό Συνέδριο Φλώρινας "Αειφόρος Ανάπτυξη - Τουρισμός - Επιχειρηματικότητα και Διαβαλκανική Συνεργασία"

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και των Επιμελητηρίων, της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών,

περισσότερα

πραγματοποιείται το Αναπτυξιακό Συνέδριο Φλώρινας με τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη – Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας & Διαβαλκανικής Συνεργασίας στην Φλώρινα», στις 12-13 Δεκεμβρίου 2014 υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δυτικής Μακεδονίας.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα διεξαχθούν 4 παράλληλα θεματικά εργαστήρια στο Επιμελητήριο Φλώρινας 17:30-20:00.

Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας με Εξατομικευμένες Συναντήσεις Επιχειρηματιών της Φλώρινας με Έλληνες εμπορικούς ακολούθους, Εκπροσώπους Διακρατικών & Ξένων Επιμελητηρίων. Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 4 θεματικών εργαστηρίων και την βράβευση εξωστρεφών επιχειρήσεων της Φλώρινας.

Στα πλαίσια τέλος του Συνεδρίου, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τοπικής γαστρονομίας και έκθεση τοπικών προϊόντων στην Κεντρική Πλατεία της Φλώρινας, όπου θα μαγειρέψουν οι σπουδαστές της Σχολής Μαθητείας.

Πρόσκληση: Κατεβάστε την πρόσκληση

Πρόγραμμα: Κατεβάστε το πρόγραμμα

κλείστε

1ο Θεματικό Εργαστήριο του έργου Inno-Career

Σε αυτό το θεματικό εργαστήριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι, καθώς και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

περισσότερα

Η Euricon έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου. Στη συνέχεια οι NVF, EOΠΠΕΠ και ΙΝΕΚ ΠΕΟ παρουσίασαν αντίστοιχα τα ακόλουθα παραδοτέα: την έρευνα του συστήματος κατάρτισης, τα εθνικά προφίλ και την ηλεκτρονική έρευνα των αναγκών κατάρτισης για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο τέλος, μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, το θεματικό εργαστήριο έκλεισε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

κλείστε